Sponzorovaný odkaz:

Jak si vybrat pracoviště k zákroku?

Protože nešetrně provedená interrupce může ovlivnit schopnost otěhotnět, je velmi důležité dobře si vybrat zařízení a operatéra, který tento zákrok provede.

  • Výkon by měl být proveden jako jednodenní operativa (v krátké celkové anestezii) s pobytem na lůžku maximálně 2-3 hodiny.

  • Pracoviště má provádět desítky výkonů ročně (nebojte se zeptat, kolik výkonů dané zařízení dělá nebo se podívejte do ročenky nemocnice).

  • Operatér by měl mít aktivní erudici (=výkony sám provádí a má jich ročně provedeny desítky až stovky). Tím se zaručí, že je zákrok co nejšetrnější.

  • Zákrok má být prováděn jednorázovými kanylami odsáváním. Je to naprosto nejšetrnější metoda. Bohužel celá řada zařízení výkony provádí kovovými sterilizovatelnými kyretami.

  • Po zákroku by měl operatér ihned zkontrolovat ultrazvukem, zda v dutině nezůstávají rezidua. Minimalizují se tak možné komplikace.