Přerušení těhotentví, interrupce

Rozhodnutí o provedení přerušení těhotenství je vždy pro ženu obtížné. Každé takové rozhodnutí musí žena pečlivě zvážit a být o něm zcela 100% přesvědčena. Je nesmírně důležité, aby se žena rozhodovala pro potrat se vší odpovědností. Také otec by měl mít možnost se k celé záležitosti vyjádřit.

Vzhledem k tomu, že se tato problematika vcelku nikde neprobírá, chtěli jsme pro pacietky vytvořit přehledné stránky, kde by našli veškeré potřebné a zvláště kvalitní informace a rady, jak tento zákrok co nejlépe zvládnout.

V dnešní době se díky zodpovědnému chování mladistvých, dostupnosti antikoncepčních metod a užívání antikoncepce dosáhlo snížení počtu prováděných umělých potratů. I přes tento trend stále velký počet žen tento zákrok podstupuje a pro ně jsou určeny naše stránky. Mají za cíl se na problematiku podívat komplexně, poradit a seznámit s veškerými možnostmi.

POZN: Gramaticky správně je interrupce, zde používáme jeho zjednodušenou “zlidovělou” verzi, která se zvláště mezi dospívajícími dívkami objevuje častěji. Proto je tento výraz i v názvu domény www.interupce.info
 • Druhy potratů

  Potrat (lékařsky nazývaný abortus) je vypuzení plodu z dělohy v prvních 24 týdnech jeho trvání. Podle příčiny rozlišujeme a) potrat samovolný (odborně spontánní), když není vyvolán zevním zásahem, a b) potrat umělý, který je vyvolán zevním zásahem.

 • Legislativa v ČR

  Do kdy je přerušení těhotenství možné? Jaké je potřeba splnit další legislativní podmínky?

 • Chirurgické přerušení těhotenství

  Jak se provádí, jaké jsou rizika a komplikace?

 • Potratová pilulka

  Jak se provádí, jaké jsou rizika a komplikace?