Sponzorovaný odkaz:

Druhy potratů

Potrat (lékařsky nazývaný abortus) je vypuzení plodu z dělohy v prvních 24 týdnech jeho trvání. Přesná odborná definice je složitější. Podle příčiny rozlišujeme a) potrat samovolný (odborně spontánní), když není vyvolán zevním zásahem, a b) potrat umělý, který je vyvolán zevním zásahem. Umělý potrat je buď lékařský, provádí se v souladu se zákonnými opatřeními České republiky (podrobně zde »), nebo kriminální, provedený nezákonně.


a) SAMOVOLNÝ POTRAT

Podle statistik dnes samovolným potratem bohužel končí až 15-25% všech těhotenství, které jsou již potvrzené buď těhotenským testem (hCG) nebo lékařem (ultrazvuk). Stojí za tím celá řada příčin, často i civilizačních - znečištěné prostředí, uspěchaný životní styl a odkládání mateřství do pozdějšího věku.

b) UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

V ČR může žena na vlastní přání žádat o přerušení svého těhotenství do ukončeného 12. týdne (t.j. 11 týdnů a 6 dnů). Jedná se o placený zákrok.

Provedení umělého přerušení těhotenství

Chirurgické přerušení těhotenství

Dále popisujeme jen ukončení do 12 t.g. Ukončení od 12. do 24. týdne má své přesná specifika. Tyto výkony se dělají vždy za hospitalizace v nemocnici a je možné je provádět jen z genetických důvodů. Je nutno absolvovat podrobné vyšetření u specialisty - genetika, který toto doporučí. Bez tohoto doporučení nelze ukončení provést.


Interrupce pomocí potratové pilulky

Tzv. chemická interrupce je obvyklá metoda do sedmého týdne těhotenství. Procedura sestává z podání mifepristonu (preparát s názvem Mifegyne). Asi 8 % z těchto interrupcí vyžaduje následný chirurgický zákrok, obvykle podtlakové odsání. V ČR je tato metoda nově schválená a může se provádět od roku 2013.